https://www.bydleni-in.cz/

Porovnejte sami - ad 1

12.12.2020

( pokud máte mobilní stavbu nemusí vás zajímat viz dále.)

Pro stavbu domu bychom měli mít vyřešeno vlastnictví pozemku. Na to stačí výpis z katastru nemovitostí. Dalším důležitým dokumentem je projektová dokumentace, kterou bychom měli mít zpracovanou stavebním inženýrem nebo architektem (v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). Projektovou dokumentaci ve více kopiích.

Seznam účastníků řízení, spadají do něj všechny instituce, které budou mít s naší stavbou co do činění a také všichni sousedé. Kdo bude nemovitost stavět - firma nebo svépomocí za dozoru autorizované osoby, kdo bude napojovat inženýrské sítě - tzn. kdo zajistí přívod a odvod elektřiny, vody, plynu a kanalizace. S kým náš pozemek sousedí. Pozor účastníky stavebního řízení jsou i orgány báňské, odbor hygieny, památkáři, odbor životního prostředí, dráhy, majitelé sítí, vodovodů, kanalizací kabelů, atd.

https://www.bydleni-in.cz/