Zateplit ano, nebo ne?

Jak nejlépe připravit zateplení domu. 

Kolik stojí zateplení a kdy se investice vrátí?  

Polystyren, vatu, nebo jak silné zateplení, jaké použít kotvy, kolik bude úspora, kdo pomůže s realizací, dozorem ? 

Ukázka předávaných informací. Lze z ní vyčíst údaje o účinnosti navrhovaného zateplení, odhadovanou cenu, změna energetické náročnosti budovy po zateplení a pod.

Email: athservis@seznam.cz

Správnou přípravou předejdeme možným nepříjemnostem

Kontrola navrhovaného řešení

Správně navržené a bezchybné provedení zateplení je funkční desítky let. Účinnost navrženého zateplení se skládá z mnoha faktorů. Základem je dostat "kondenzační/rosný bod" mimo nasákavou část stavební konstrukce a vzniklý kondenzát bezezbytku odvětrat, tak jak znázorňuje grafické znázornění modelového případu vlevo.

Email: athservis@seznam.cz

Posouzení stávajícího stavu

Dokumentace skutečného provedení stavby a šetření na místě

Velmi důležitá informace pro následnou kvalitu zateplení je znalost nejen plochy stavebních částí obvodové konstrukce, ale i sílu stěn, z čeho jsou obvodové zdi postaveny, velikosti a kvalitu oken a dveří. S následnou změnou stavu zateplení souvisí vytápění a eventuální změna otopného systému.

Email: athservis@seznam.cz 


Posouzení umístění budovy a místních podmínek

Vítr, nadmořská výška a další geomorfologické podmínky

Vliv na vyhodnocení množství potřebné energie na vytápění po zateplení je odvislé od vyhodnocení externích podmínek působících na obálku budovy - jako je umístění stavby, místní podmínky(město-samota), vítr, nadmořská výška, svah a další geomorfologické podmínky.

Dokumentace obsahuje

návrh síly zateplení, výkresy stavebních detailů a další

Kvalitně provedené zateplení vyžaduje jak odborné provedení tak i kvalitní přípravu. Proto je součástí dokumentace nejen výkresová dokumentace, ale i chování vodních par a kondenzátů ve stavební konstrukci po zateplení, dále doporučený druh a způsob zateplení, i stanovisko k množství potřebné energie na topení  a předpoklad doby návratnosti vložených prostředků. Ke stanovisku jsou přiloženy rozkreslené detaily špalet, napojení na atiku, na balkony a pod. Dále je obsahem způsob kotvení a další.